دستگاه های چاپ و تکثیر روی سی دی و یا دی وی دی چگونه کار می کنند.